• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • 3 nye Elektriske ORO Kombikjeler til Kleven Maritime
 
22.06.2011

PARAT har stor suksess med elektriske kombinerte ORO kjeler

Parat Halvorsen AS har i løpet av den siste måned fått i oppdrag å levere tre komplette kjelanlegg til Kleven Maritime AS og Myklebust Verft’s nye multifunksjonelle offshore fartøy.

Parat Halvorsen har fått i oppdrag å levere 3 komplette kjelanlegg til Kleven Verft's nye offshore fartøy. Bygg 351, 353 og 354. Skipene skal utrustes for oljevernberedskap, der kjelen og kjelsystemet inngår som en nødvendig del av kravene til tankoppvarming av ORO tanker, komplett ifølge NOFO 2009 regelverk.

3 slike multifunksjonelle offshore fartøy skal bli utstyrt med Parat Halvorsen sin MEL-C kombikjel for ORO tankoppvarming.

Dette er den andre større ordren av denne type leveranse i løpet av kort tid, noe vi mener blant annet grunnet i vår innovative og Patentsøkte elektriske damp- og varmtvannskjel system.

Da skipene skal sertifiseres og utrustes for oljevernberedskap i henhold til NOFO 2009 regelverk med tilhørende påkrevde dampkjel, vil vår kombinerte kjel også kunne benyttes daglig som varmtvannsleverandør til skipets AC og varmesystem. Det ligger stor besparelse og gevinst for både skipsbygger og reder da innkjøp av en egen varmtvannskjel finnes unødvendig. Som også er plassbesparende i et ellers trangt maskinrom.

NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap) har laget en standard som beskriver krav til oljevernberedskap på Norsk Sokkel. Denne standarden beskriver i detalj hvilket utstyr fartøy må utrustes med for at de skal kunne godkjennes for bruk ved en eventuell større oljelekkasje til havoverflaten. Når en blanding av råolje og vann pumpes inn i en tank vil emulsjonen etter en viss tid størkne til og bli tykk og lite viskøs. Dette skaper problemer når oljen skal ut av tanken igjen. For å sikre at oljeemulsjonen holder seg tilstrekkelig flytende må den varmes opp og holdes over en bestemt temperatur. Den beste måten å løse dette på er ved direkte dampinjeksjon. Det vil si at ved en eventuell mobilisering til oljevernberedskap installerer damp dyser i eksisterende tanker (friskvann, mud, sement etc) slik at disse kan brukes for lagring av oljesøl.

Et supplyfartøy har under normal drift ikke behov for damp. Det vil med andre ord si at det ikke er behov, og i de fleste tilfeller heller ikke plass til en dampkjel om bord. Dette kan løses på flere måter, og har ofte inkludert en varmeveksler som omdanner energien fra dampen til varmtvannkretsen om bord.

Parat Halvorsen har i den forbindelse utviklet en kombinert damp og varmtvannskjel som gjør det mulig å kjøre kjelen som en varmtvannskjel under normal drift og som raskt kan re-mobiliseres som en dampkjel ved en eventuell katastrofe. Denne løsningen ble patentsøkt i 2009 og Parat har fått tilbakemelding på at søknaden vil bli godkjent ganske snarlig.

Med disse 3 ordrene har antallet solgte anlegg av denne kjeltypen oversteget 50 siden konseptet var ferdigstilt.

 
mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
PARAT MEL
Elektrisk Lavspent Elementkjel