• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • 4 nye ORO kjeler til STX
 
09.05.2011

PARAT Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere 4 nye ORO Kombikjeler til STX

Skipene skal utrustes for oljevernberedskap, der kjelen og kjelsystemet inngår som en nødvendig del av kravene til tankoppvarming av ORO tanker, komplett ifølge NOFO 2009 regelverk.

Parat Halvorsen har fått i oppdrag å levere 4 komplette kjelanlegg til STXs nye multifunksjonelle offshore fartøy. Skipene skal utrustes for oljevernberedskap, der kjelen og kjelsystemet inngår som en nødvendig del av kravene til tankoppvarming av ORO tanker, komplett ifølge NOFO 2009 regelverk.
4 slike STX multifunksjonelle offshore fartøy skal bli utstyrt med Parat Halvorsen sin MEL-C kombikjel for ORO tankoppvarming.


Parat Halvorsen har i løpet av April måned fått i oppdrag å levere hele 4 komplette kjelanlegg til STXs nye multifunksjonelle offshore fartøy. Skipene skal utrustes for oljevernberedskap, der kjelen og kjelsystemet inngår som en nødvendig del av kravene til tankoppvarming av ORO tanker, komplett ifølge NOFO 2009 regelverk. 

Da kjelen, som en dampkjel kun er en som beredskap i en ORO situasjon, vil PARAT levere en kombinert damp & varmtvannskjel, der kjelen til daglig opereres som en varmtvanns leverandør til skipets AC og sanitærsystem. Leveransen består av en liten kompakt 1250 kW horisontal kjel med effektregulering ned til 15 kW, varmevekslere til forskjellige varmtvannsforbrukere samt systemleveranse med tilhørende damplanser for ORO mobilisering.

Parat Halvorsen har fått i oppdrag å levere 4 komplette kjelanlegg til STXs nye multifunksjonelle offshore fartøy. Skipene skal utrustes for oljevernberedskap, der kjelen og kjelsystemet inngår som en nødvendig del av kravene til tankoppvarming av ORO tanker, komplett ifølge NOFO 2009 regelverk.

 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
PARAT MEL
Elektrisk Lavspent Elementkjel
Marine kjeler
Referanser