• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • Eik Biobrenselanlegg
 
23.01.2012

1 biobrenselanlegg ut - 1 biobrenselanlegg inn

PARAT Halvorsen AS sendte torsdag uke 2 ut et flott biobrenselanlegg til Eik utenfor Tønsberg. Samtidig med at anlegget til Eik forlot verkstedet i Flekkefjord fikk PARAT Halvorsen inn en ny kontrakt på nok et biobrenselanlegg til Biri.

X200120121040493091215532

Nesten ferdig montert containerbasert biobrenselanlegg utenfor Tønsberg.


Forsendelse av biobrenselanlegg til Eik Tønsberg:
PARAT Halvorsen AS sendte torsdag uke 2 ut et flott biobrenselanlegg til Eik utenfor Tønsberg. Anlegget er bygget i containere og skal allerede levere varme i uke 4.

Brenselet er trepellet som lagres i en 70 m3 pelletsilo. Fra siloen transporteres pelleten inn til to kjeler i containeren. Her produseres varmt vann som benyttes til oppvarming i skoler og et omsorgssenter i nærheten. Varmesentralen leverer 720 kW på pellet og 1600 kW spisslast på olje.

Anlegget er levert til Skagerak Varme AS og benyttes som flyttbar midlertidig varmesentral inntil det kommer permanent fjernvarme på Eik. Det tar ca 2 dager å etablere anlegget på en ny plass. Dette er helt unikt for et såpass stort biobrenselanlegg.

X200120121040131453721
Pelletsilo, varmeanlegg og skorstein til Eik Varmesentral.

X20012012103956147679500
Siste finpuss før anlegget forlater produksjonslokalene i Flekkefjord. Her ser dere aske utmaterne til biobrenselkjelene i forkant av bildet.


X20012012103947231873870
Den første av containerne forlater produksjonslokalene på Tjørsvågstrand i Flekkefjord.


Ny kontrakt på biobrenselanlegg:
Samtidig med at anlegget til Eik forlot verkstedet i Flekkefjord fikk PARAT Halvorsen inn en ny kontrakt på nok et biobrenselanlegg. Dette skal leveres til Oplandske Bioenergi AS på Biri og skal produsere damp. Vi har lang erfaring innen dampanlegg, og fant sammen med kunde og konsulent en god løsning med dampleveranse til et vaskeri i tillegg til fjernvarme til andre kunder på Biri. Biobrenselkjelen har en kapasitet på 1100 kW og det skal benyttes fuktig skogsflis som brensel.


X20012012104023311104236
Tegningen av vårt nye biobrenselanlegg som skal leveres til Oplandske Bioenergi på Biri.