• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • Norges største leverandør av Dampanlegg
 
02.12.2011

Norges største leverandør av Dampanlegg

PARAT Halvorsen AS har 70 ansatte, som arbeider med kjelanlegg. Siden vår første leveranse ca 1920 har vi levert mer enn 7000 kjeler til damp og fjernvarme i Norge. Denne erfaringen sikrer at hver enkelt kunde får et optimalt kjelanlegg.

PARAT Halvorsen AS har 70 ansatte, som arbeider med kjelanlegg. Siden vår første leveranse ca 1920 har vi levert mer enn 7000 kjeler til damp og fjernvarme i Norge. Denne erfaringen sikrer at hver enkelt kunde får et optimalt kjelanlegg.
Avbildet dampanlegg er levert Tine BA Sør-Jæren.


Vår engineeringavdeling har unik kompetanse innen kjeldesign, komplette fyrhusløsninger, rørdesign, fleksibilitetsberegninger, CE-merking av anlegg, PLS styring og instrumentering. Dette gjør oss i stand til å ta et totalansvar for hele dampanlegget.

Et vel gjennomtenkt dampanlegg er en viktig start på en økonomisk og god driftsfase. Driftsfasen skal vare de neste 30-50 år. Vår filosofi er å være tilstede for kunden med et godt service apparat i hele denne fasen. Vi har reservedeler på lager i Norge og eget service personell på brennere og annet utstyr som vi leverer.

Vår service avdeling har 20 ansatte innen alle disipliner, og vi kan dermed tilby kunden hurtig og god assistanse gjennom hele driftsfasen. Service avdelingen gjennomfører også komplett fyrhusmontasje inkludert rør og elektro entreprise, samt oppstart og innregulering av anlegget.

PARAT Halvorsen AS har 70 ansatte, som arbeider med kjelanlegg. Siden vår første leveranse ca 1920 har vi levert mer enn 7000 kjeler til damp og fjernvarme i Norge. Denne erfaringen sikrer at hver enkelt kunde får et optimalt kjelanlegg.
Valg av riktig systemløsning betyr mye for virkningsgrad og problemfri drift. Vi ser også at riktig valg av pumper sparer kunden for store strømutgifter. Parat Halvorsen har lang erfaring med komplette varmesentraler og leverer anlegg hvor kundene nyter godt av dette.

 
Mer informasjon: