• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • Ny ORO leveranse til Hellesøy Verft
 
23.01.2013

Ny ORO leveranse til Hellesøy Verft

Til dette bygget, som er deres bygg nummer 152, har de igjen valgt å utruste med kjel fra Parat Halvorsen A/S. Parats leveranse denne gangen består blant annet i en kombinert 1250kW elektrisk damp og varmtvannskjel.

Hellesøy Verft A/S på Løllestrand har fått i oppdrag å bygge ett nytt supply skip for SIEM Offshore Rederi A/S i Kristiansand. Til dette bygget, som er deres bygg nummer 152, har de igjen valgt å utruste med kjel fra Parat Halvorsen A/S. Skipet er en nyutviklet Wärtsilä Ship Design av typen VS 4411 DF med et 4 motors ”Dual Fuel” anlegg, LNG og MDO.

Hellesøy Verft A/S
 på Løllestrand har fått i oppdrag å bygge ett nytt supply skip for SIEM Offshore Rederi A/S i Kristiansand. Til dette bygget, som er deres bygg nummer 152, har de igjen valgt å utruste med kjel fra Parat Halvorsen A/S. Parats leveranse denne gangen består blant annet i en kombinert 1250kW elektrisk damp og varmtvannskjel. Kjelen vil normalt driftes som en del av skipets varmtvannskrets og være tilkoblet båtens sentralvarmesystem. I en eventuell ORO situasjon vil kjelen re-mobiliseres og driftes som en dampkjel for leveranse av nødvendig damp til injeksjon i ORO tankene ombord, komplett i henhold til kravspesifikasjoner ifra NOFO.

Skipet er en nyutviklet Wärtsilä Ship Design av typen VS 4411 DF med et 4 motors ”Dual Fuel” anlegg, LNG og MDO. Med nytt Diesel/LNG-elektrisk anlegg, full utrusting for ”Rescue Class” for 300 personer og ”Fire Fighting” klasse II, er skipet tilpasset de tøffeste og mest framtidsrettede klassekrav og regler som er krevd for supply-skip.

Skipet er planlagt levert til reder 15. Juni 2014.

Hellesøy Verft A/S på Løllestrand har fått i oppdrag å bygge ett nytt supply skip for SIEM Offshore Rederi A/S i Kristiansand. Til dette bygget, som er deres bygg nummer 152, har de igjen valgt å utruste med kjel fra Parat Halvorsen A/S. Skipet er en nyutviklet Wärtsilä Ship Design av typen VS 4411 DF med et 4 motors ”Dual Fuel” anlegg, LNG og MDO. Hellesøy Verft A/S på Løllestrand har fått i oppdrag å bygge ett nytt supply skip for SIEM Offshore Rederi A/S i Kristiansand. Til dette bygget, som er deres bygg nummer 152, har de igjen valgt å utruste med kjel fra Parat Halvorsen A/S. Skipet er en nyutviklet Wärtsilä Ship Design av typen VS 4411 DF med et 4 motors ”Dual Fuel” anlegg, LNG og MDO. Hellesøy Verft A/S på Løllestrand har fått i oppdrag å bygge ett nytt supply skip for SIEM Offshore Rederi A/S i Kristiansand. Til dette bygget, som er deres bygg nummer 152, har de igjen valgt å utruste med kjel fra Parat Halvorsen A/S. Skipet er en nyutviklet Wärtsilä Ship Design av typen VS 4411 DF med et 4 motors ”Dual Fuel” anlegg, LNG og MDO.
 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
PARAT MEL
Elektrisk Lavspent Elementkjel