• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • Nye ordrer på Elektriske Dampkjeler til PARAT
 
06.10.2011

PARAT Halvorsen AS skal levere Elektriske ORO Kjeler til Hellesøy Verft og Fjellstrand Bygg 150 og 1687.

PARAT Halvorsen AS vinner igjen nye ordrer på ORO kjelanlegg til multifunksjonelle offshore fartøy.

PARAT Halvorsen AS vinner igjen nye ordrer på ORO kjelanlegg til multifunksjonelle offshore fartøy. Denne gangen til verftene Hellesøy og Fjellstrand til deres nybygg, henholdsvis NB 150 og NB 1687, med opsjoner på ytterligere fire leveranser.

Bygg 150 skal bli utstyrt med PARAT Halvorsen sin MEL dampkjel for ORO tankoppvarming til Hellesøy Verft.

Denne gangen til verftene Hellesøy og Fjellstrand til deres nybygg, henholdsvis NB 150 og NB 1687, med opsjoner på ytterligere fire leveranser. Kjelanleggene skal primært brukes i en ORO situasjon. I et ellers trangt maskinrom der plassbesparelse er viktig, finner våre kunder PARATs elektriske dampkjel med sine kompakte fysiske yttermål som meget ideell. PARAT har så langt levert over 60 slike enheter med gode resultater, noe som også gir kunden en god trygghet i sitt valg.

PARAT Halvorsen AS vinner igjen nye ordrer på ORO kjelanlegg til multifunksjonelle offshore fartøy. Denne gangen til verftene Hellesøy og Fjellstrand til deres nybygg, henholdsvis NB 150 og NB 1687, med opsjoner på ytterligere fire leveranser.Bygg 1687 skal bli utstyrt med PARAT Halvorsen sin MEL dampkjel for ORO tankoppvarming til Fjellstrand.

NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap) har laget en standard som beskriver krav til oljevernberedskap på Norsk Sokkel. Denne standarden beskriver i detalj hvilket utstyr fartøy må utrustes med for at de skal kunne godkjennes for bruk ved en eventuell større oljelekkasje til havoverflaten. Når en blanding av råolje og vann pumpes inn i en tank vil emulsjonen etter en viss tid størkne til og bli tykk og lite viskøs. Dette skaper problemer når oljen skal ut av tanken igjen.

For å sikre at oljeemulsjonen holder seg tilstrekkelig flytende må den varmes opp og holdes over en bestemt temperatur. Den beste måten å løse dette på er ved direkte dampinjeksjon. Det vil si at ved en eventuell mobilisering til oljevernberedskap installerer damp dyser i eksisterende tanker (friskvann, mud, sement osv.) slik at disse kan brukes for lagring av oljesøl.

 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
PARAT MEL
Elektrisk Lavspent Elementkjel