• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • Nytt regelverk om fyring med fossil olje fra 2020
 
22.03.2018

Nytt regelverk om fyring med fossil olje fra 2020

Regjeringen har vedtatt et forbud mot fyring med fossil olje til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020.

Hvilke muligheter har jeg da og hva kan PARAT gjøre?


1 - Bio olje

Mange brennere som har vært brukt til fossil fyringsolje kan benyttes på Normert bio olje f.eks ihht EN 14214 med små modifiseringer. Andre bio oljer kan medføre at du må bytte brenner.

Noen bio oljer må byttes ut etter noen måneder i tank, dette må da tas med i vurderingen dersom man kun fyrer med olje på back-up kjel e.l.

PARAT kan basert på erfaring komme med forslag på løsning for overgang til bio olje og utføre hele jobben inkl leveranse av ny brenner og bygge om styring, oljetilførselanlegg etc. Les mer her



2 - Konvertere til gass

Mange kjeler kan konverteres til gassfyring (Propan, naturgass, biogass e.l)
Man må være oppmerksom på at kjelens kapasitet må nedjusteres noe når man konverterer til gass.

PARAT kan basert på erfaring komme med forslag på løsning for overgang til gassfyring og utføre hele jobben inkl leveranse av ny brenner og bygge om styring, gasstilførsel etc.

PARAT er godkjent for legging av gassrør og sertifisering av disse. Les mer her

 Kjel før oppgradering  Kjel etter oppgradering

PARAT har her utført konvertering fra Olje til Gass. Kjelen har hatt innvendig rens og inspeksjon og fått ny gassbrenner. Samtidig ble det levert nytt moderne styre skap fra PARAT med Siemens PLS, ellers har kjelen også fått utvendig rengjøring og vedlikehold, samt sjekk av tilstand på eksisterende utstyr.

 

3 - Ny kjel

Dersom bio olje eller gass ikke er aktuelt kan alternativet være en ny kjel.

Elektrisk kjel er svært miljøvennlig og et bra alternativ, Parat leverer elektrsike kjeler for produksjon av både damp og/eller varmtvann. Størrelser fra 15KW til 60.000KW.

PARAT leverer også bio kjeler (pellets/flis etc), eksoskjeler og andre kjeltyper.
Ta kontakt med vår salgsavdeling for kartlegging av deres behov og muligheter.
IEL Hvit
Les mer om det nye regelverket her :
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/

 
Mer informasjon:
Espen Nygaard
Salg- og Prosjektingeniør
eny@parat.no
+47 99 48 55 28
Utstyr
PARAT leverer utstyret du trenger til ditt fyrhus
Ettermarked
1/3 av våre ansatte arbeider med service og ettermarked u...
Elektriske kjeler:
PARAT Ekspress
Elektrisk Dampkjel
PARAT IEL
Elektrisk Lavspent Elementkjel
PARAT IEH
Høyspent Elektrodekjel