• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • PARAT Halvorsen AS ISO 45001 sertifisert
 
22.05.2019

PARAT Halvorsen AS ISO 45001 sertifisert

PARAT Halvorsen ble den 20.05.19 sertifisert iht. ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Parat Halvorsen AS ISO 45001 sertifisertHer ser du en stolt gjeng som viser frem ISO 45001 sertifikatet. Fra venstre HMS og personalleder Elise Løvland, Kvalitetsleder Birgir Thor Runarsson, Hovedverneombud Bente Østefjells, revisor fra Dovre sertifisering Leif Sivertsen og Administrerende direktør Yngve M. Halvorsen. (Foto: PARAT Halvorsen as)

Ledelsessystemet for arbeidsmiljø (ISO 45001) integreres i PARAT Halvorsens eksisterende ledelsessystemer for kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001).

ISO 45001 har en risikobasert tilnærming som sikrer at ledelsessystemet for arbeidsmiljøet er hensiktsmessig og effektivt, og at systemet kontinuerlig forbedres.Den nye standarden for arbeidsmiljø tar blant annet for seg følgende temaer:
 • Identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeidsmiljøet
 • Risikovurderinger
 • Beskrive politikk og mål for arbeidsmiljø
 • Bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeidsmiljø-arbeidet og hvordan disse kan virke sammen
 • Planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disseEn sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001 styrker PARAT Halvorsens profilering mot internasjonale kunder, da slik sertifisering i stadig større grad blir et krav for å levere varer og tjenester til store aktører på det internasjonale markedet.
 
Mer informasjon:
Geir Danielsen
QA Manager
sales@parat.no
+47 99 48 55 25