Havneterminaler som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Dette betyr avgrenset, innegjerdet og kontrollert. Trafikkhavnen har følgende godkjente ISPS-terminaler: 

  • Handling of General Cargo

På PARATs havneanlegg gjelder følgende 
Alle må vise godkjent adgangskort for å komme inn på en ISPS terminal. Operatørene på havneterminalen klarerer sine kunder og besøkende. Dette betyr at områdene som omfattes av ISPS i utgangspunktet er lukket for publikum. 

Fakta om ISPS-koden 

ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer, i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 3. juli 2007 FOR-2007-07-03-825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. Sikkerhetsreglene og tiltakene omfatter skip over 500 bruttotonn i internasjonal fart og havner som tar i mot slike skip.

Nasjonalt regelverk
Kystverket

Internasjonalt regelverk
UN; SOLAS 1974 (Safety Of Life At Sea) 

EU; Forordning 725/2004

EU; Direktiv 2005/65/EU