• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Kyllingfabrikk
 
10.05.2019

PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Kyllingfabrikk

PARAT Halvorsen AS skal levere ny energisentral til kyllingfabrikken "Prosjekt Føniks" som skal prosessere Hubbard Kylling for Norsk Kylling og Rema 1000.

PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Prosjekt FøniksNorsk Kylling skal bygge verdens mest energismarte fabrikk. Fabrikken blir lokalisert i Orkdal, og skal bygges med fremtidens løsninger for miljø og teknologi. (Foto: Norsk Kylling AS)Anlegget på Prosjekt Føniks består av to systemer, ett for damp og ett for hetvann.

Dampanlegget består av følgende hovedkomponenter:


Hetvanns system består av følgende hovedkomponenter:


Med i leveransen er fire stk PARAT styreskap, ett for hver kjel og ett skap for øvrig utstyr og signalhåndtering fra komponenter slik at all informasjon sendes til kundens SD anlegg.

PARAT Halvorsen AS skal utføre all montasje hos kunde med sjauing, rørlegging og elektrisk arbeid i energisentralen i 2020.

PARAT har stor egen teknisk avdeling samt montasjeavdeling og har lang erfaring med å prosjektere og bygge komplette fyrhus. Vi bistår våre kunder med både deler av dampanlegg og komplette løsninger i alle størrelser.


PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Prosjekt FøniksF.v. Erlend Østerås, Christian Wist, Hans-Olav Midtbust, Yngve M. Halvorsen og Espen Nygaard etter signering av kontrakt til energisentralen. (Foto: Norsk Kylling AS)
Prosjekt Føniks - Norsk Kylling AS
Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991, og i 2012 ble Norsk Kylling heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten.

Norsk Kylling produserer en tredjedel av kyllingen på det norske markedet. Med store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø prioriteres høyt, ble det i 2016 igangsatt et prosjekt i Norsk Kylling kalt "Prosjekt Føniks". Dette prosjektet utvikler det som skal bli Norges største fabrikk for produksjon av hvitt kjøtt.

Fabrikken skal være verdensledende i sitt slag og gi et solid fundament i Midt- Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalt produsert kylling.

Fabrikken vil blant annet ha innovative løsninger for lagring og styring av energi. Gjennom dette vil Norsk Kylling kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og det målsettes et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med bransjestandard. Målet er at løsningene og teknologien i den nye fabrikken skal bidra til å gjøre den til verdens mest energismarte produksjonsanlegg.

Fabrikken som skal bygges i Orkanger er en av de største satsinger innen næringsmiddelindustrien i den senere tid i Norge. Den nye kyllingfabrikken vil danne grunnlag for etablering av en klynge med næringsmiddelvirksomheter i området.

Som en konsekvens av stort fokus på miljø og bærekraft i den nye kyllingfabrikken bygges det en egen energisentral som skal sikre verdensledende løsninger på energiforbruk i området.

Fabrikken er målsatt å være ferdig i 2021.

PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Prosjekt FøniksHubbard er en ny kyllingrase i Norge som både lever lenger og vokser saktere enn kyllingen som vanligvis produseres. Den har det rett og slett bedre. (Foto: REMA)


PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Prosjekt Føniks PARAT sikrer ny prestisjetung leveranse til Prosjekt Føniks

 

 
Mer informasjon:
Espen Nygaard
Salg- og Prosjektingeniør
eny@parat.no
+47 99 48 55 28
PARAT IEH
Høyspent Elektrodekjel
VITOMAX 200-HS M75B
Høytrykk dampkjel 5.0 - 26.0 t/t, 6-25 bar
VITOMAX 200-HW M74A
Høytrykkskjel for varmtvann 8.0 - 16.5MW, 6-16 bar, innt...
Dokumentasjon: