• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • PARAT skal levere 4 nye kjelanlegg til Tersan
 
07.08.2012

PARAT skal levere 4 nye kjelanlegg til Tersan i Tyrkia

PARAT Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere i alt 4 nye kjelanlegg til skipsverftet TERSAN i Tyrkia.

PARAT Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere i alt 4 nye kjelanlegg til skipsvertet TERSAN i Tyrkia. Kjelanleggene vil blant annet bli utrustet med Parats dampkjel type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgass kjel med høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lav belastning på skipets dieselmotor.

Kjelanleggene vil blant annet bli utrustet med Parats dampkjel type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgass kjel med høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lav belastning på skipets dieselmotor.

Skipene som skal bygges er konstruert av Skipsteknisk AS i Ålesund og er av ST-116 design med en lengde på ca. 75 meter, bredde på 15,4 meter og vil ha en innredning til ca. 30 personer. De fire trålerne som til nå skal utrustes med Parats kjelanlegg er kontrahert av Strand Havfiske AS, Giske Havfiske AS og AS Andenes Havfiskeselskap.

Det er lagt stor vekt på at nybyggene får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav er her en viktig faktor. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyet fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje. 


PARAT Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere i alt 4 nye kjelanlegg til skipsvertet TERSAN i Tyrkia. Kjelanleggene vil blant annet bli utrustet med Parats dampkjel type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgass kjel med høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lav belastning på skipets dieselmotor.

PARAT Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere i alt 4 nye kjelanlegg til skipsvertet TERSAN i Tyrkia. Kjelanleggene vil blant annet bli utrustet med Parats dampkjel type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgass kjel med høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lav belastning på skipets dieselmotor.

 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
PARAT MCS
Kombinert Oljefyrt/Avgasskjel
Marine kjeler
Referanser