• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • PARAT skal levere nytt dampanlegg til fôrprodusent
 
07.06.2016

PARAT skal levere nytt dampanlegg til fôrprodusent

Rogaland Pelsdyrfôrlag i Sirevåg har bestilt nytt kjelanlegg av PARAT Halvorsen AS.

161080
Ordren består av følgende komponenter:

 • Viessmann kjel M73B- 2000kgd/t med Weishaupt gassbrenner.
 • 2m3 trykkavgasser Parat.
 • Vannbehandling med pendelvirkende avherdingsfilter og mengdestyrt doseringsanlegg
 • Avblåsingstank 180ltr - Parat
 • Eco/kjøler 
 • Skorstein


Montasje i fyrhus skal utføres av Parats montører.
Oppstart av anlegg blir i begynnelsen av september.


Farm Interior03

Dette er et anlegg uten kondensatretur og er dermed et perfekt anlegg for en stor economiser/røkgasskjøler.

Economiseren i denne leveransen har to deler, den første hever vanntemperaturen i på vannet fra vannbehandlingsanlegget fra 5°c til rett over 60°c før det går inn på trykkavgasseren. (Trinn 2, ofte kalt røkgasskjøler)

I trykkavgasseren er det en dampinjektor som løfter temperaturen til 105°c, tanken er trykksatt med 0.3bar for å sikre effektiv oksygenfjerning.

Videre går vannet fra tanken via economiserens første trinn (economiseren) der temperaturen økes fra 105°c til 140°c før det går inn på kjel.

Dette resulterer i at man har 215kW effekt mann henter ut gratis fra røkgass temperaturen.

Virkningsgraden på Viessmann kjelen uten economiser er på 88.5%, man har da ca 153kW tap pga virkningsgrad.

Med de 215kW man får hentet ut ifra economiseren ender man da opp på ca 105% virkningsgrad regnet med nedre brennverdi som kjelvirkningsgrad regnes i.

Røkgassen kjøles fra ca 260°c til 40°c, dette medfører at røkgassen kondenserer.
Det renner ca 100ltr vann ut av eco pr time som følge av dette.
Dette er også grunnen til at vi her leverer skorstein med rustfritt røkrør.

Investeringen ved kjøp av economiser vil normalt være tilbakebetalt av innsparing på fyringsutgifter etter 1-2 år, i dette tilfelle ca 7 måneder.

Det er når man får røkgasstemperaturen ned så mye at den kondenserer man virkelig ser store besparelse. Vi er overbevist om at kunde vil bli svært fornøyd med anlegget og takker for ordre.


Rogpels Logo 400

 
Mer informasjon:
Espen Nygaard
Salg- og Prosjektingeniør
eny@parat.no
+47 99 48 55 28
VITOMAX 200-HS M73B
Høytrykk dampkjel 0.5 - 4.0t/t, 6-25 bar