• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • Du er her:
 • Nyheter
 • To nye MCS Kombinert Oljefyrt/Avgasskjeler til TERSAN Shipyard
 
01.09.2014

To nye MCS Kombinert Oljefyrt/Avgasskjeler til TERSAN Shipyard

PARAT Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere nye kjelanlegg til to fiskebåter – frysetrålere - som skal bygges på skipsverftet TERSAN Shipyard i Yelova, Tyrkia.

PARAT Halvorsen AS has been awarded new boiler plant contracts for two freezer trawlers to be built at TERSAN Shipyard located in Telova, Turkey

Anleggene er til Tersans nybygg nr. 1060 og 1066 og vil blant annet bli utrustet med en dampkjel av type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgass kjel, konstruert for høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lavere motorbelastning når fiskefabrikken normalt går for fullt og behovet for damp er størst.

Begge trålerne er konstruert av Skipsteknisk i Ålesund av henholdsvis ST-116 og ST-118 design.  Det er lagt stor vekt på at nybyggene får en grønn miljøprofil med lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav som her er en viktig faktor. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyet fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.

PARAT Halvorsen AS has been awarded new boiler plant contracts for two freezer trawlers to be built at TERSAN Shipyard located in Telova, Turkey
Tråler ST-116 er kontrahert og skal leveres til den Russiske kunden ”ANDEG” Agricultural Processing Cooperative Fishing Collective Farm.


PARAT Halvorsen AS has been awarded new boiler plant contracts for two freezer trawlers to be built at TERSAN Shipyard located in Telova, Turkey
Tråler ST-118 skal leveres til det Grønlandske rederi Sikuaq Trawl A/S og rederfamilie Christensen.

Begge båtene skal leveres reder i løpet av 2016. 


Tersonlogo

 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
PARAT MCS
Kombinert Oljefyrt/Avgasskjel
Referanser:
Marine kjeler
Referanser