• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 

Biobrenselanlegg

Nøkkelferdige systemer

BIO23D tegning av Gran Varmesentral
Dette anlegget ble levert til Norske Varmeleveranser i Gran Kommune


I et biobrenselanlegg forbrennes trevirke slik at man kan levere varmt vann eller damp til oppvarmingsformål.

Trevirket kan være nyhugget eller tørket skogsflis, briketter, pellet, eller pussestøv og høvelspon. Trevirke regnes som CO2 nøytralt fordi treet som brennes binder CO2 tilbake igjen når et nytt tre vokser opp.

PELLET OG BRIKETTER
Pellet er trevirke som er foredlet til små tørre biter med jevn størrelse. Den er enkelt å transportere og enkelt å mate inn i brenneren. Man kan derfor benytte enklere utstyr i et forbrenningsanlegg med pellets. Siden pellet er et foredlet brensel har det en høyere kostnad enn flis rett fra skogen. Pellet egner seg derfor for små anlegg og til mellomstore anlegg hvor man ikke har plass til å lagre skogsflis. Briketter kommer litt i samme kategori som pellet. Prisen er lavere og benyttes også på en del større anlegg.

PUSSESTØV OG HØVELSPON
fra for eksempel møbelindustri benyttes også i biobrenselanlegg. Man løser da samtidig et avfalls-problem ved at man benytter eget billig brensel.

SKOGSFLIS
Skogsflis er stokker som kjøres gjennom en flishugger. Bitene er ca 3-10 cm lange. Om man tørker stokkene et år før de hugges får man bedre brennverdi på flisa. Tørr flis selges derfor til en høyere pris enn våt flis. Prisen gjenspeiler den effektive brennverdien.

Til store anlegg som benyttes i fjernvarme går det med så mye flis at fuktig skogsflis ofte er det eneste alternativet. Siden anlegget leverer mye energi kan man investere mer i utstyr. Gjenvinning av varme fra vanndampen i røkgassen er vanlig på slike anlegg. Dermed blir det ikke dårlig brenseløkonomi selv om brenselet er vått.

Intern lagring og transport av brenslet på forbrenningsanlegget er en svært viktig funksjon. Grovt brensel krever robust transportutstyr. Man benytter da hydraulisk transport slik at store brenselstykker knuses i stedet for å sette seg fast. Brensellageret kan være hos brenselleverandøren og at man på anlegget bare har et lite bufferlager. Det kan også integreres i selve anlegget som en stor silo eller brenselhall.

Fordi det kreves mer utstyr koster biobrenselanlegg langt mer enn tradisjonelle gass/oljefyrte varmeanlegg. Brenselkostnaden er derimot lavere slik at anlegget betaler seg tilbake over tid.

ENERGIØKONOMISERING
Ved fuktige brensler går mye energi med til å fordampe vann i brenselet. Dette kan gjenvinnes i en kondenserende røkgasskjøler. Ved brensel fuktighet 50% kan man gjenvinne 17% av innfyrt energi ved 50°C returtemperatur i fjernvarmenettet. Vi benytter velprøvde løsninger fra Mawera med automatisk spyling av kjøleflatene.

Nøytraliseringsanlegg for kondensat og oppsamling av slam inngår også i vår leveranse.

BIO4

Biobrenselkjeler
Mawera leverer biobrenselkjeler fra 100 kW til 13 MW. Kjelene er horisontale med brennkammer og kjel integrert. Dette sparer røkgasskanaler og gulvplass. Kjelene har automatisk trykkluftfeiing. Brennkammer har resirkulering av røykgass slik at man kan benytte både tørre og våte brensler. De fleste modellene har automatisk askeutmating fra hele bunnen av brennkammeret.

Brenselinnmatingen tilpasses brenselets beskaffenhet. For grove brensler har vi god erfaring med hydraulisk innmating.

BIO5

Backupkjel/Spisslast:
Som backup og til spisslast benyttes Viessmann varmtvanns-kjel. Brensel kan være olje/gass/bioolje. Kjel styres med vår PLS som er integrert i det totale SRO styresystemet.

BIO6

Styresystem
Det som kjennetegner biobrenselanlegg fra Parat Halvorsen AS er at alle komponentene i styresystemet er integrert i et felles styresystem basert på Siemens S7 PLS. Dette gir god tilgang til anlegget via ekstern overvåking og mulighet for gode kundespesifikke tilpasninger.

BIO8

Rørsystem, pumper etc.
Valg av riktig systemløsning betyr mye for virkningsgrad og problemfri drift. Vi ser også at riktig valg av pumper sparer kunden for store strømutgifter. Parat Halvorsen AS har lang erfaring med komplette varmesentraler og leverer anlegg hvor kundene nyter godt av dette.

 
For mer informasjon: