• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 

Biobrensel

Løsninger for pellet leveres komplett med kjelanlegg, pelletsilo og askecontainer.

Biobrensel H 523

Bildet viser varmesentral levert til Skagerak Varme AS på Eik i Tønsberg. Ytelsen er 2 x 400 kW pellet grunnlast og 1600 kW oljefyrt spisslast. Pelletsilo rommer 70 m3 brensel. Anlegget er bygget i 2 standardcontainere og skal flyttes på et senere tidspunkt.


Løsninger for pellet leveres komplett med kjelanlegg, pelletsilo og askecontainer. Flis kan også benyttes fra brenselcontainere eller flisbunker.


Utstyr i container:

 • PLS for styring og fjernovervåking
 • Filter
 • Sirkulasjonspumper med frekvensomformere
 • Shuntpumpe for kjel
 • Shuntventil for raskere temperaturstyring ut på nett
 • Ekspansjonssystem
 • Energimåler
 • Bobleutskiller i fullt løp
 • Automatisk vannpåfylling
 • Vannbehandling
 • Kjølevifte for sommerdrift
 • Skorstein, 2 meter over tak
 • Akkumuleringstank

Biobrensel O 523
Her er et eksempel på et oppsett av en mobil biobrensel løsning. 


Litt info om komponentene vi bruker:

Biobrenselkjel:
Biobrenselkjeler leveres fra Viessmann under varemerkene Köb og Mawera. Køb pelletkjeler har høy virkningsgrad og lave utslipp. Anlegget leveres komplett med silo, skorstein, askecontainer og overordnet styring.

Oljetank:
Oljetank leveres dobbeltvegget med samme transportmål som standardcontainere. Dette letter flytting og gjør tanken robust mot hærverk og tyveriforsøk. All instrumentering og fylling er beskyttet i nisje med låsbar dør.

Ekspansjonssystem:
Statiske tanker benyttes for små fjernvarmenett. Vi tilbyr automatisk påfylling og tapping slik at det ikke er behov for manuell innsats. Alarm ved valgbar rate for unormal fylling/tømming.


Biobrensel M 523Biobrensel M2 523


PARAT Halvorsen AS er også leverandør av dampanlegg i containerPARAT Halvorsen AS leverer også mobile varmeløsninger over 5000KW:

Disse leveres i spesialcontainere. Ta kontakt for løsninger som passer deres prosjekt.UTLEIE CONTAINER:
PARAT Halvorsen AS har en 900KW oljefyrt container til leie som vist på bildet. Ta kontakt for mer info.


Service 300

Serviceteam
Vår service avdeling har 20 ansatte innen alle disipliner, og vi kan dermed tilby kunden hurtig og god assistanse gjennom hele driftsfasen.

Service avdelingen gjennomfører også komplett fyrhusmontasje inkludert rør og elektro entreprise, samt oppstart og innregulering av anlegget.


PLS 400

Styresystem
For styring av spisslaskjel og alle funksjoner i anlegget som pumper, 3-veis ventiler, energimålere, utetemperatur, ventilasjon, etc benyttes Siemens S7 PLS med windows farge touch panel. Dette kan fjernvises på PC, IPad og telefon.

 

 

 

 

 

 
Mer informasjon: