• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 

PARAT MTW

Toppfyrt Vannrørskjel

 • Den kompakte og effektive kjelen for mellomstore og større fartøy
 • Kapasitet fra 8 – 45 tonn damp/time
 • Designet for å møte krav til lav vekt, lite plassbehov og kort oppvarmingstid
 • Forbedret brukervennlighet og vedlikehold med cross-flow-design
 • Selvregulerende brenner for olje, gass og kombinert olje/gass.
 • Ferdig montert, levert som nøkkelferdig løsning
 • Tilgjengelig med godkjenninger fra alle store klassifikasjonsselskaper, inkludert ASME S-stamp

PARAT toppfyrt vannrørskjel er en helautomatisk dampkjel. Et veldimensjonert damprom gjør at kjelen kan bruke damp fra eksterne avgasskjeler. Designet og prestasjonen er et resultat av bred erfaring og høy teknisk standard. Kjelen er utstyrt med et sylindrisk forbrenningskammer, konstruert av membranvegger og konveksjonsseksjoner med en kombinasjon av glattrør og ”pin tubes”. Varmen strømmer gjennom seksjonenemed høy avgasshastighet. Med denne unike konstruksjonen får man både økt ytelse og redusert vedlikehold. Kjelen oppfyller de strengeste utstyrskrav, og er tilgjengelig med godkjenninger fra alle de store klassifikasjonsselskapene.

Tilbehør og utstyr overholder klassekrav. Våre hovedleverandører leverer høykvalitetsprodukter. Den selvregulerende brenneren kan leveres for olje, gass eller kombinert olje/gass.

Styringssystemet er utviklet for et ubemannet maskinrom. Systemet er helautomatisk, og styres med elektroniske og elektriske/pneumatiske utløsere. Alle operasjoner blir utført fra kjelens lokale berøringsskjerm. Kjelens PLS kan kobles til hovedkontrollrommet med standard ethernet-/profibus-/modbus-kommunikasjon. Vedlikehold og inspeksjoner kan utføres gjennom store inspeksjonsdører. Et automatisk damprensingssystem er installert mellom rørseksjonene. Kjelen er ferdig montert, og leveres som en komplett enhet, inkludert isolasjon og tilbehør.

MTW2

Kapasitet
(t/t)
Design
Trykk
(barg)
D (mm)
Inklusivt
Isulasjon
H (mm)
Inklusivt
Isulasjon
8 10 2.200 5.000
12 10 2.500 5.900
15 10 2.800 6.150
20 18 3.050 6.700
25 18 3.250 7.300
30 18 3.500 7.850
40 18 3.800 8.500
45 18 4.100 9.000

Rett til endringer forbeholdes.

 
For mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
Marine kjeler
Referanser