• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 

PARAT MVW

Vertikal Vannrørskjel

 • The Kompakt og effektiv kjel for mellomstore fartøy
 • PARAT MVW er utviklet spesielt for kjemikalietankere, små og mellomstore råoljetankere, FPSO’er og cruiseskip
 • Designet for å imøtekomme behov for lav vekt, lite omfang og kort oppvarmingstid
 • Godkjent av DNV, LRS, BV, ABS, m.fl.
 • Tilgjengelig med olje-, gass- og kombinert brenner
 • Vertikalt design
 • Leveres ferdig montert

Denne PARAT vannrørskjelen er en helautomatisk dampkjel. Et veldimensjonert damprom gjør at kjelen kan brukes til avdampning fra tilhørende avgasskjeler. Design og ytelse er et resultat av bred erfaring og høy teknisk standard. Kjelen er utstyrt med et sylindrisk forbrenningskammer, har en konveksjonsseksjon, og er designet for forsert avtrekk. Kjelen virker også med naturlig avtrekk. Kjelen oppfyller de strengeste utstyrskrav, og overholder kravene fra de fleste kjente klassifikasjonsselskaper slik som DNV, LRS, GL m.fl.

Tilbehør og utstyr overholder klassekrav. Våre hovedleverandører leverer høykvalitetsprodukter. Brenneren kan leveres for olje, tungolje, gass eller kombinert gass og olje.

Styringssystemet er designet for et ubemannet maskinrom. Systemet er helautomatisk, og styres med elektroniske og elektriske/pneumatiske utløsere. Panelet kan leveres montert på siden av kjelen, og alle operasjoner blir utført fra kjelens lokale berøringsskjerm. Kjelens PLS kan kobles til hovedkontrollrommet med standard ethernet-/profibus-/modbus-kommunikasjon.

Isolasjonsmaterialet som er brukt er Rockwool med overliggende galvaniserte plater. Vedlikehold og inspeksjon utføres via lett tilgjengelige luker som er montert på kjelen.

Kjelen er ferdig montert, og leveres som en komplett enhet.

 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
ref@parat.no
+47 99 48 55 27
Marine kjeler
Referanser