• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL

Biobrenselanlegg

Referanser

Parat Halvorsen AS leverer biobrenselkjeler fra Mawera/Viessmann og lager selv akkumuleringstank, rørsystem og styresystem. Mawera produserer i Østerrike og er kjent for å ha markedets mest robuste og driftssikre løsninger. Parat Halvorsen AS har lang erfaring med totalleveranser innen damp og fjernvarme som kundene nyter godt av. Vi bygger selv styresystemet for hele varmesentralen inkludert overordnet PC styring med Siemens Win CC. 

Dette gir god tilgang til anlegget via ekstern overvåking og mulighet for gode kundespesifikke tilpasninger. Vi tilbyr biobrenselfyrte dampkjeler fra 850 kW og oppover. Gjennom vårt kjennskap til kundenes ulike dampanlegg tilpasser vi samkjøringen av biobrenselkjel og spisslast optimalt for det enkelte anlegg. 

Med hydraulisk innmating og ristforbrenning har man maksimal fleksibilitet når det gjelder grovhet og fuktighet på brenselet. For større varmeanlegg med fuktig brensel tilbyr vi røkgasskondensering slik at virkningsgraden blir høy selv med høy brenselfuktighet.

Her er noen av våre leverte biobrenselanlegg:

 

Gran Varmesentral. Kapasitet: 2 x 1100kW flisfyrte kjeler + 4MW backupkjel.
Kunde: Norske Varmeleveranser. Les mer

Øksnevad VGS. Kapasitet: 440 kW flisfyrt varmtvannskjel. Kunden hadde eksisterende olje/el.kjel som backupkjel/spisslast. Kunde: Rogaland Fylkeskommune.

 

Biri, Dampleveranse til vaskeri + fjernvarme til Biri Travpark. Kapasitet: 1100 kW dampkjel fyrt på flis + 3,8 MW bacupkjel/spisslast.. Kunde: Oplandske Bioenergi as.

Eik Tønsberg. Mobilt biobrensel anlegg fordelt på 2stk 40” kontainere og 1 stk 76m3 pellets silo. Spisslast kjel (oljefyrt) med kapasitet 1600KW og 2stk Köb biokjeler, hver på 400kW. Kunde: Skagerak Varme AS

 

Gran Varmesentral. Kapasitet: 2 x 1100kW flisfyrte kjeler + 4MW backupkjel.
Kunde: Norske Varmeleveranser. Les mer

 

Øksnevad VGS. Kapasitet: 440 kW flisfyrt varmtvannskjel. Kunden hadde eksisterende olje/el.kjel som backupkjel/spisslast. Kunde: Rogaland Fylkeskommune.

 

Biri, Dampleveranse til vaskeri + fjernvarme til Biri Travpark. Kapasitet: 1100 kW dampkjel fyrt på flis + 3,8 MW bacupkjel/spisslast.. Kunde: Oplandske Bioenergi as.

 

Eik Tønsberg. Mobilt biobrensel anlegg fordelt på 2stk 40” kontainere og 1 stk 76m3 pellets silo. Spisslast kjel (oljefyrt) med kapasitet 1600KW og 2stk Köb biokjeler, hver på 400kW. Kunde: Skagerak Varme AS