• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL

Automatisering

Vi kan optimalisere de fleste kjelanlegg som: Høyspent Elektrodekjeler, Lavspent Elementkjeler, Oljefyrte damp- og varmtvannskjeler, Gassfyrte damp- og varmtvannskjeler, Vannrørskjeler, Forbrenningsanlegg, Tørkeanlegg o.l

 • Utskifting av eksisterende styrepanel til nytt med PLS og touchscreen.
 • Kommunikasjon mot overordnet SD anlegg via profibus, TCP/IP, hardwire
 • Oppgradering av nivåstyring til gjeldende standard.
 • Utvidet periodisk tilsyn til 84-timers drift.

Ved de fleste typer oppgradering i fyrhus kan vi også levere løsninger innen:

 • Vannbehandling
  • RO anlegg
  • Avherdningsfiltrering (Tidsstyrt/Mengdestyrt)
  • Doseringsanlegg (Tidsstyrt/Mengdestyrt)
 • Dampmåling
 • Kondensathåndtering
 • Skorsteiner
 
Mer informasjon:
Geir Petter Nygaard
Leder Ettermarked
gpn@parat.no
+47 99 48 54 50
Roy Lilledrange
Salg / Prosjekt
rli@parat.no
+47 99 48 54 60
Jan Arne Meland
Service
jam@parat.no
+47 99 48 54 65
Arnold Dybvik
Service
ard@parat.no
+47 99 48 54 67