• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL

Energieffektivisering

Montasje av ekonomiser og røkgasskjøler for utnytting av restenergi basert avhengig av driftsmønsteret, kan vi oppnå en besparelse i innfyrt energi på opptil 13%.

O2 regulering av olje/gass/biogass brennere.

Ved å frekvensstyre matevannspumper, sirkulasjonspumper og forbrenningsluftsvifter kan man spare energi, spesielt på lavere last. I tillegg reduseres støynivået betraktelig.

Ved ekstra isolasjon av luker, ventiler, flenser etc., oppnår man også mindre strålingstap og bedre omgivelsestemperatur i fyrhuset.

 
Mer informasjon:
Geir Petter Nygaard
Leder Ettermarked
gpn@parat.no
+47 99 48 54 50
Roy Lilledrange
Salg / Prosjekt
rli@parat.no
+47 99 48 54 60
Jan Arne Meland
Service
jam@parat.no
+47 99 48 54 65
Arnold Dybvik
Service
ard@parat.no
+47 99 48 54 67