• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL

Høyspent Elektrodekjel

Oppgradering av styresystemet, PLS og touchscreen gir enklere betjening og større driftssikkerhet.

Vi har lang erfaring med bruk av PLS ved regulering av våre egenproduserte elektrodekjeler, noe som har gitt oss høy kompetanse innen optimalisering av alle typer høyspent elektrodekjeler. Dette gjør det mulig med fjernavlesing av trend, status, alarmer etc. Kommunikasjon mot overordnet SD anlegg via profibus, TCP/IP, hardwire

Mulighet for å få skjermbildet på nettbrett som kjelpasser kan ha med seg. Frekvensstyring av sirkulasjonspumper og oppgradering av ledningsevnemåling. Ved å gjøre dette, kan som regel kjelens lastområde utvides ved å få lavere last.

 
Mer informasjon:
Geir Petter Nygaard
Leder Ettermarked
gpn@parat.no
+47 99 48 54 50
Roy Lilledrange
Salg / Prosjekt
rli@parat.no
+47 99 48 54 60
Jan Arne Meland
Service
jam@parat.no
+47 99 48 54 65
Arnold Dybvik
Service
ard@parat.no
+47 99 48 54 67