• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL

Offshore

Utskifting og montasje

 • Komplett montasje og utskifting i varmesentral
 • Kjeler (damp/varmtvann)
 • Brennere
 • Ekonomiser
 • Matevannstanker
 • Rørsystemer med krav til CE merking (Damprør, Gassrør, Matevannsrør, kondensatrør)
 • Skorsteiner/røkgasskanaler
 • Lyddemping av røkgass
 • Rørledninger i fyrhus (råvann, kondensat, oljerør etc.)
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Betjeningspaneler


Service

 • Årlig lovpålagt systematisk tilstandskontroll
 • Energivurdering av fyrhus
 • Generell service
 • Kjelsjau
 • Forbrenningskontroll/justering
 • Klassing av kjeler. Ved 5-års klassing, utføres ved behov sliping, NDT, MPI, UT, RT test i samarbeid med 3. part
 • Behjelpelig med utarbeidelse av sjekklister og servicerutiner til kundens IKT system


Automatisering

 • Utskifting av eksisterende styrepanel til nytt med PLS og touchscreen.
 • Kommunikasjon mot overordnet SD anlegg via profibus, TCP/IP, hardwire
 • Oppgradering av nivåstyring til gjeldende standard.
 • Vannbehandling
  • RO anlegg
  • Avherdningsfiltrering (Tidsstyrt/Mengdestyrt)
  • Doseringsanlegg (Tidsstyrt/Mengdestyrt)
 • Dampmåling
 • Kondensathåndtering
 • Nivåstyring
 • Skorsteiner
 
Mer informasjon:
Geir Petter Nygaard
Leder Ettermarked
gpn@parat.no
+47 99 48 54 50
Roy Lilledrange
Salg / Prosjekt
rli@parat.no
+47 99 48 54 60
Jan Arne Meland
Service
jam@parat.no
+47 99 48 54 65
Arnold Dybvik
Service
ard@parat.no
+47 99 48 54 67