Personvernerklæring1. Innledning

Lovgivningen for personvern har som hensikt å blant annet sikre at personsensitiv informasjon håndteres med integritet og konfidensialitet. PARAT forplikter seg til å ivareta personvernet i henhold til denne lovgivningen, både ovenfor våre ansatte og alle vi samarbeider- og/eller gjør forretning med. Personopplysninger skal kun behandles i samsvar med gjeldende krav og reglement og skal kun behandles til berettigede formål.

Behandlingsansvarlig vil innenfor PARAT Halvorsen være Parat Halvorsen AS og/eller alle tilhørende selskaper du har forbindelse med.

Nettstedet parat.no driftes av PARAT Halvorsen AS og PARAT Halvorsen AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som genereres gjennom denne nettsiden, samt prosessene videre beskrevet i personvernerklæringen.

2. PARATs behandling av personopplysninger

2.1 Generelt

PARAT behandler persondata om sine ansatte og eventuelle innleide konsulenter som jobber på PARATs eiendom eller i PARATs systemer. I tillegg til dette, behandler PARAT opplysninger om personer som ikke er engasjert i selskapet.

PARAT vil alltid jobbe for forsvarlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte dataen der det er legitime formål i samsvar med gjeldende lovgivning. PARAT vil derfor kun behanle personopplysninger der det er nødvendig for selskapets drift og virksomhet, for å tilby relevante tjenester eller etter gitt samtykke. Et aktivt gitt samtykke kan til enhver tid trekkes og du har til enhver tid rett på innsyn i dine persondata, registrert hos PARAT. Behandling av forespørsler om innsyn behandles med frister ihht. Gjeldende lovgivning.

For mer informasjon om databehandling, vennligst besøk datatilsynet.no.

2.2 Andre forrtningsrelasjoner

For at vi skal gjennomføre anskaffelser av varer og tjenester fra leverandører og tilbydere, samt kjøp og salg av produkter og tjenester, behandler PARAT personopplysninger som er nødvendige for blant annet kontraktsforvaltning, leveranse, garantibehandling og verifisering. Dette inkluderer personrelatert informasjon. Behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng er for å kunne oppfylle avtaler knyttet til drift og forvaltning og støtte til våre kunder, partnere og leverandører.

PARAT kan utlevere personopplysninger til en tredjepart for spesifikke forretningsformål som omorganisering av selskapet, fusjoner, inkorporasjoner eller oppkjøp, og/eller for å oppfylle eventuelle rettslige og juridiske forpliktelser PARAT måtte være underlagt.

2.3 Åpenhetsloven

For å kunne etterleve vår plikt i henhold til Åpenhetsloven må PARAT behandle personopplysninger tilhørende de som etterspør informasjon. Dette vil primært være kontaktinformasjon, samt informasjon nødvendig for å innfri forespørsel og vår behandling av forespørselen. Denne dataen behandles i på det grunnlag av vår forpliktelse etter åpenhetsloven og for å ivareta våre berettigede interesser.

2.4 Kommunikasjon

PARAT kommuniserer og markedsfører eksternt og internt med generelle mottakere og bestemte personer og målgrupper. Dette kan eksempelvis være pressemeldinger, nyhetsbrev, drift og optimalisering av eide digitale flater, organisering av arrangementer, gjennomføring av undersøkelser og kommunikasjon i markedsøyemed som sosiale medier. Denne dataen behandles på det rettslige grunnlaget av berettiget interesse av fremskaffelse av informasjonen, sikre god dialog med våre leverandører og partnere, samt sikre god forvaltning og støtte til våre kunder, og/eller ditt samtykke.

2.5 Persondata i rekruttering

Ved å søke en ledig stilling eller selv fremstille informasjon som interessert arbeidstaker, behandler PARAT dine personopplysninger for rekrutteringsformål. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen baseres på nødvendigheten for å gjennomføre tiltak på din forespørsel før det fastslås en avtale, ditt samtykke til at vi oppbevarer din CV, eller for å oppfylle en avtale.

2.6 Beredskap og sikkerhet i prosjekt og på arbeidsplassen

Som industri- og produksjonsbedrift medfører et visst risikonivå. PARAT kan behandle personopplysninger i forbindelse med sikringstiltak. Dette kan være tiltak for adgang og tilgang til systemer, rom, prosesser og/eller utstyr. I PARATs bygninger og tilhørende områder kan PARAT drive aktivitetslogg og/eller overvåkning av sikkerhetsmessige årsaker.

Behandling av personopplysninger kan også være nødvendig både for nasjonal og internasjonal virksomhet, med hensikt å sikre god støtte til personell og god beredskap. Dette kan blant annet inkludere kontaktinformasjon, fullt navn og nærmeste pårørende. Formålet er å sikre både den ansatte og andre involvertes arbeidsmiljø, samt oppfylle juridiske forpliktelser relatert til beredskap. Denne formen for behandling baseres på det juridiske grunnlaget; vår berettigede interesse for å sikre våre ansatte, partnere, virksomhet og eventuelle gjeldende rettslige krav tilknyttet dette.

2.7 Kjøp og salg

For å gjennomføre forretningsrelaterte handelsaktiviteter behandler PARAT kontaktinformasjon og innholdet i kontaktledd som direktemeldinger, telefonsamtaler, dokumenter og avtaler, med hensikt å dokumentere handel og avtaler. I tillegg til dette behandler vi nødvendig informasjon for å sikre etterlevelse av lovpålagte krav til dokumentasjon og leveranse av prosjekter i henhold til avtale.

2.8 Informasjonskapsler (Cookies) og nettside

Vi benytter informasjonskapsler for å drifte vårt nettsted og optimalisere brukeropplevelse. Les mer om dette i våre retningslinjer for cookies. Lenke til disse rentningslinjene finner du også i bunnen av våre nettsider.

3. Endringer i erklæringen

Denne erklæringen kan endres uten særskilt vasel om dette, med mindre endringene medfører vesentlige endringer for hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dersom det er bestydelige endringer som kan påvirke dine rettigheter, vil slike endringer varsles på vår nettside og informasjonen tilgjengeliggjøres på parat.no. Vi oppfordrer derfor til å lese denne erklæringen med jevne mellomrom.

Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter