• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 

PARAT IEH

Høyspent Elektrodekjel

 • Fra kald tilstand til full last på under 5 minutter
 • 30 sekunder fra minimum til full last
 • Minimum last under 1%
 • Ingen jordstrøm
 • Kompakt design – opp til 60MW i en enhet
 • Ikke behov for lavspent transformator
 • Ingen slitasje på elektrodene
 • Minimalt behov for vedlikeholdFra fornybar ENERGI til VARME
med PARAT elektrode kjel

Fra minimum til full last på under 30 sekunder.


Velger du en Elektrisk Kjel for damp eller varmtvann fra PARAT Halvorsen AS, får du markedets mest moderne kjel. 

Fordelene med elektriske kjeler er mange; energipris, ingen utslipp, lite støy i fyrhus, gode reguleringsevner og lav minimumsbelastning. Fordelen med å velge en leverandør som har egenutviklede kjeler er at disse lett kan tilpasses detaljerte kundebehov og sikre en smidig integrasjon i ethvert fyrhus.

PARAT; kjeler siden 1920
Vår elektrodekjel er basert på et egenutviklet design og har vært produsert og levert fra vår fabrikk i Norge i over 20 år.

Vår historie som kjelleverandør går helt tilbake til 1920. Siden oppstarten har vi levert mer enn 7000 kjeler til det norske markedet alene, og vi er i dag Norges største leverandør av kjelsystemer.

Fra fornybar ENERGI til VARME med PARAT elektrode kjel. Økt kraftproduksjon fra vind, sol og andre fornybare kilder har skapt et behov for rask frekvensregulering av det elektriske kraftnettet. PARAT elektrodekjel kan brukes til primærregulering med mindre enn 30 sekunders responstid fra minimum til full last.

Regulering av nettfrekvens
Økt kraftproduksjon fra vind, sol og andre fornybare kilder har skapt et behov for rask frekvensregulering av det elektriske kraftnettet. PARAT elektrodekjel kan brukes til primærregulering med mindre enn 30 sekunders responstid fra minimum til full last.

Ved å konvertere elektrisk kraft til varme gjør en det mulig å akkumulere fornybar energi i perioder med overproduksjon. 

Damp og varmtvann
Elektrodekjelen kan leveres både som damp- og varmtvannskjel med et maks trykk på 40 bar.

Fra fornybar ENERGI til VARME med PARAT elektrode kjel. Økt kraftproduksjon fra vind, sol og andre fornybare kilder har skapt et behov for rask frekvensregulering av det elektriske kraftnettet. PARAT elektrodekjel kan brukes til primærregulering med mindre enn 30 sekunders responstid fra minimum til full last.

Bruksområder:

 • Damp og Varmtvannsproduksjon ved tilgang på billig elektrisitet
 • Stabilisering av nettfrekvens
 • Back-up kjel med kort igangkjøringstid
 • Lastbalanse i turbin systemer
 • Ekstremt kompakt løsning ved høye effektbehov


Design koder
Vi leverer kjelen CE merket i henhold til 2014/68/EU med EN12953 eller ASME stempel. Elektrodekjelen er også tilgjengelig i en EX versjon for installasjon i sone II EX-område.

Marine versjon tilgjengelig
PARAT har utviklet et patentert system for marine installasjon og anvendelse. En PARAT 8MW elektrodekjel er i full drift på dekk på FPSO’en BW Pioneer i Mexicogulfen. Mer info

Kontrollsystem
Vi har brukt vår erfaring i utviklingen av et moderne, robust og brukervennlig kontrollsystem. Kjelen er også tilgjengelig med PARAT fjernstyringssystem. Dette muliggjør web-basert fjernstyring av kjelanlegget fra hvor som helst i verden. Dette inkluderer online feilsøking og software oppgradering fra PARAT Halvorsen AS sitt service senter i Norge.

Fra fornybar ENERGI til VARME med PARAT elektrode kjel. Økt kraftproduksjon fra vind, sol og andre fornybare kilder har skapt et behov for rask frekvensregulering av det elektriske kraftnettet. PARAT elektrodekjel kan brukes til primærregulering med mindre enn 30 sekunders responstid fra minimum til full last.

Dampkjel

Kapasitet (MW) 0-5 0-15 0-30 0-45 0-60
Damp (t/t) 7,5 22,5 45 67,5 90
D (mm) 2.100 2.350 3.000 3.600 3.700
H (mm)* 4.800 5.800 6.700 7.000 7.400
Transport vekt (kg) 6.500 8.000 13.500 20.000 23.000
Driftsvekt (kg) 8.500 11.000 21.500 34.000 38.000
Test vekt (kg) 13.800 21.000 38.500 60.000 66.000

Vekt er basert på 16 barg design trykk. Størrelser basert på 10kV. Damp basert på 100°C matevannstemperatur. Rett til endringer forbeholdes. 

* Om Sirkulasjonspumpene er plassert på samme nivå som Elektrodekjelen, så må det legges til en tilleggshøyde for pumpens NPSH.
 

Varmtvanns kjel

Kapasitet (MW)

0-5

0-15 0-30 0-45 0-60

D (mm)

2.100 2.350 2.700 3.100 3.500

H (mm)

4.500 5.300 5.800 6.400 6.550

Transport vekt (kg)

4.500 6.000 9.500 15.000 16.000

Driftsvekt (kg)

7.000 9.500 14.000 24.500 25.000

Test vekt (kg)

12.500 17.500 26.500 40.700 46.000

Kjelens utvendig dimensjon inkluderer isolasjon mantling. 
Design trykk 16 barg. Rett
til endringer forbeholdes. Størrelser basert på 10kV.


 
Mer informasjon:
Reidar Frisell
Senior Salgsingeniør
sales@parat.no
+47 99 48 55 27