Vilkår for bruk

Under finner du vilkårne som gjelder for www.parat.no og alle tilhørende underdomener. Dersom egne vilkår fremkommer ved ulike underdomener er det sistnevnte som er gjeldende for det aktuelle underdomenet. Vet å bruke vårt nettsted samtykker du til disse vilkårene.Personvern

PARAT forplikter seg til å ivareta ditt personvern. Les vår personvernerklæring for informasjon om hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker den, og hvordan vi beskytter dine rettigheter som registrert.

Endringer i betingelser

PARAT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse betingelsene, uten varsel. Alle slike endringer vil gjøres umiddelbart gjeldende, og gjelde for all fremtidig bruk av innhold og nettstedet i sin helhet.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold, inkludert brukergrensesnitt, kode, logoer, grafikk, varemerker, videoer, bilder og tekst, tilhører og eies i sin helhet av eller er lisensiert PARAT Halvorsen AS (PARAT). Ved å bruke denne nettsiden anerkjenner du og samtykker til at det er PARAT som har alle rettigheter til dette innholdet.

Ingen deler av innholdet skal tilpasses, modifiseres, endret, oversettes, kopieres, reproduseres eller distribueres på annen måte uten skriftlig godkjenning fra signaturberettiget hos PARAT. Utover dette har du anledning til å bruke innholdet i henhold til lov, samt å distribuere nødvendig innhold i forbindelse med konkrete forretningsmessige samarbeid mellom deg og PARAT, eller legge til rette for lenking til parat.no.

Tredjeparts tjenester

I enkelte tilfeller kan nettstedet referere til, vise eller lenke til innhold og nettsider som ikke hører PARAT til. PARAT har ingen ansvar for tilgjengelighet, fullstendighet eller validitet av denne informasjonen som er utenfor domenet det henvises til over. PARAT har ingen ansvar for skade, tap eller misforståelser som er forårsaket eller påvirket av, eller i forbindelse med, bruk av slik tredjeparts informasjon. Samhandling med slike tredjeparter styres av tredjeparts egne betingelser og erklæringer.

Ansvar

Ved å bruke denne siden frasier du deg herved alle krav mot PARAT som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet inkludert dets innhold. Du anerkjenner at siden brukes «som den er» uten garantier. Alle beslutninger du fatter på vegne av deg selv eller andre, basert på informasjon du har hentet fra parat.no, gjøres på eget ansvar.

PARAT har ikke mulighet til å sikre at eventuelle nedlastbare filer eller data vil være fri for virus eller annet skadelig innhold og du er selv ansvarlig for egen datasikkerhet.

Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter