PARAT ORO

PARAT ORO

Multidyse LansePARAT ORO
  • Tilstrekkelig med 1 tilslutning pr. tank
  • Svært god dampdistribusjon
  • Direkte distribusjon av damp til dren / sugestuss
  • Alle komponenter i SS 316L

Ved en oljelekkasje til sjøoverflaten vil oljen bli samlet opp og lagret i tanker om bord i skip til den kan leveres til gjenvinningsstasjoner på land. Erfaringer fra slike situasjoner har vist at oljen må varmes for å opprettholde en tilstrekkelig viskositet for avlevering. For å sikre at gjenvinningsfartøy kan operere effektivt har NOFO laget reguleringer som krever et adekvat oppvarmingssystem for tankene om bord. På nåværende tidspunkt varmes slike oljetanker opp av damp fra en kjel om bord. Dampen blir i mange tilfeller levert til flere dyser som er installert rundt tanken. For å oppnå en tilstrekkelig varme- og dampdistribusjon i tanken må flere dyser være installert.

En slik installasjon har flere ulemper. En er behovet for mer enn en ekstra stuss i tanken. En annen er behovet for en manifold til å distribuere dampen. Begge disse fører til at man trenger en rekke kostbare koblinger og pakninger som kan utvikle lekkasjer. Selv med flere dyser installert er det også en mulighet for at varmedistribusjonen vil bli utilfredsstillende. Dette kan resultere i at visse områder, for eksempel rundt utløpet i bunnen av tanken, blir kalde. Det kan også være utilstrekkelig plass rundt tanken for en såpass stor installasjon, og da spesielt hvis man oppgraderer en eksisterende tank. Ofte er kun en liten del av tankens utvendige areale tilgjengelig, noe som gjør det vanskelig å komme til med et tilstrekkelig antall dampinntak. Parat Halvorsen AS tilbyr nå et multidysesystem som gir bedre varmedistribusjon i en ORO-tank, og til en lavere totalkostnad enn tidligere tilsvarende løsninger. En annen fordel er at dysesystemet er robust og tåler mer skade enn andre nåværende løsninger.

Dette oppnås med et distribusjonssystem som er i stand til å varme opp hele tanken fra ett enkelt tilslutningspunkt. Dette gjør oppvarmingssystemet mye mer effektivt, samt at det reduserer behovet for kompliserte monteringer i tanken, og sikrer også at det er nok med et dysesystem per tank. Parat Halvorsen har så langt levert mer enn 20 komplette ORO-systemer både til internasjonale og innenlandskunder. Med et kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling har vi tro på at vi vil oppleve en økende suksess med dette produktet i årene som kommer.

Anita Johannessen

Head of Sales and Project dept.

Telefon: +47 99 48 55 14

E-post: aba@parat.no

PARAT ORO

Download datasheet
pdf
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter