VITOMAX 200-HW M238

VITOMAX 200-HW M238

Høytrykkskjel for varmtvann 4.0 - 18.2MW, 6-25 barVITOMAX 200-HW M238
 • Høy driftssikkerhet og lang levetid sikres gjennom vide vannveier og god avstand mellom røykrør. Avstanden mellom røykrørene er større enn aktuelle (nasjonale) direktiver, med det resultat at Viessmann kjeler oppnår maksimale tillatte driftsperioder. I tillegg gir den store vannmengden ypperlig naturlig sirkulasjon og god varmeoverføring under alle driftsforhold
 • Tre trekks kjel for ren forbrenning med lavt nitrogenoksid utslipp
 • Økonomisk energiforbruk – kjelvirkningsgrad uten Ekonomiser opp til 92%. Vesentlig økning i kjel virkningsgrad helt inntil kondenseringsområde gjennom avgass/vann varmevekslere i røkgass utløpet
 • Lavt strålingstap gjennom 120mm tykk kompositt isolasjon og isolert avgass-utløp
 • Godkjent iht. det europeiske direktivet for trykkpåkjent utstyr 97/23/EC eller nasjonale forskrifter
 • Lavt trykktap på avgass siden gjennom konveksjonsoppvarmingsflater med rikelig dimensjonerte røykgassrør
 • God tilgjengelighet til fyrgang gjennom vannkjølt vende kammer uten foring med ildfast stein – store renseluker
 • Avtakbar brennertralle for kjeler opp til 2500 kW tilbys som tilbehør for lettere vedlikehold og enklere brennerregulering
 • Plattform på topp av kjelen som man kan gå og stå på er en del av standardleveransen. Dette forenkler installasjon og vedlikehold og beskytter isolasjonsmantelen mot tilfeldig skade
 • Et mellomliggende strømnings stykke for integrering av måle-, kontrollog sikkerhetsarmaturer er en del av standardleveransen
 • Vitocontrol kontrollpanelet muliggjør regulering av de enkelte kjelkomponentene. I tillegg muliggjør hensiktsmessige komponenter drift uten konstant tilsyn – helautomatisk kjel med 24 eller 72 timers tilsynsfri drift i henhold til vilkårene i de enkelte land

Viessmann Vitomax 200 er en olje- eller gassfyrt høyttrykk varmtvannskjel for tillatte vanntemperaturer i overkant av 120°C og tillatt arbeidstrykk på 6,5 – 25 bar, m.a.o. en standard kjel for fjernvarme og industriformål.

Espen Nygaard

Sales and Project Engineer

Telefon: +47 99 48 55 28

E-post: eny@parat.no

Datasheet - Vitomax 200-HW M238 EN

pdf

Installation Instructions - Vitomax 200-HW M238 EN

pdf

User Manual - Vitomax 200-HW M238 EN

pdf
Meet us: All-Energy 15. - 16. May 2024 in Glasgow, Scotland
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter