• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
 

VITOMAX 200-LW M64A

Olje-/gassfyrt lavtrykk varmtvannskjel 8.0 - 20.0MW, 6-16 bar, inntil 120°C

 • Økonomisk brenselforbruk – kjelvirkningsgrad: 92%
 • Tre trekks kjel med lav forbrenningskammer belastning 1,3 MW/m3 – ren forbrenning med lavt utslipp av nitrogenoksid
 • Ikke krav til minimum sirkulert vannmengde – stort vannspeil og stort vannvolum gir ypperlig naturlig intern sirkulasjon og pålitelig varmeoverføring – forenklet hydraulisk kopling
 • Ikke behov for mellomliggende strømningsstykke. Alle nødvendige koplinger for en sikker temperatur på 110 ºC er allerede montert på kjelen
 • Lavt trykkfall på røykgass-siden gjennom konveksjons hete flater med rikelig dimensjonerte røykgassrør
 • God tilgang til fyrgang gjennom vannkjølt vende kammer uten foring med ildfast stein – store renseluker
 • Lavt strålingstap gjennom 120mm tykke kompositt varmeisolasjon
 • Plattform på topp av kjelen som man kan gå og stå på er en del av standardleveransen. Dette forenkler installasjon og vedlikehold og beskytter isolasjonsmantelen mot tilfeldig skade
 • Vitocontrol kontrollpanelet muliggjør regulering av alt kontrollutstyr
 • Godkjent iht. det europeiske direktivet for trykkpåkjent utstyr 97/23/EC eller direktivet for gassutstyr 90/396/EEC

Dimensjonert effekt: 7,8 – 19,5 MW. Tillatt arbeidstrykk: 6-16 bar.
Tillatt vann temperatur: 110/120 °C. 

Tre trekks kjelen gir miljøvennlig forbrenning over hele effektområdet.

Definerte og konstante temperaturer der flammen lages, støtter stabil flammedannelse og reduserer NOx-dannelse. Tvers gjennom brennkammer rør muliggjør problemfri anvendelse av roterende forstøver, for eksempel for forbrenning av animalsk fett eller tung fyringsolje. Kjelen er godkjent for en sikkerhetstemperatur på 110 °C.

Vide vannveier naturlig sirkulasjon og pålitelig varmeoverføring. Ikke krav til minimum sirkulert vannmengde. Vannavledere sikrer jevn fordeling av returvannet.

 
Mer informasjon: