• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • FI
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
 • FI
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
 

VITOMAX 200-HS M73B

Høytrykk dampkjel 0.5 - 4.0t/t, 6-25 bar

 • Høytrykk dampkjel med 0,5 til 4 t damp / time
 • Tre-trekks kjel - ren forbrenning med lave NOx utslipp
 • Ikke følsom for belastningsvariasjoner
 • Høy damp kvalitet på grunn av stort damprom, stor avdampflate og integrert fuktutskiller
 • Økonomisk energiforbruk
 • Lave varmetap på grunn av 120 mm kompositt varmeisolasjon og vannkjølt brennekammer
 • Lavt trykkfall på røkgassiden pga. store røkgassrør med stor heteflate
 • Bærende dekke på toppen av kjel inkludert i standard leveranse - forenkler installasjon og vedlikehold og beskytter isolasjonen mot skader – kan utvides til plattform
 • Robust bunnramme gjør øvrige kjelfundamenter overflødige
 • Stort utvalg av matchende tilbehør forenkler systemintegrasjon
 • Robust frakt og installasjon beskyttelse, som standard
 • Godkjenning i henhold til europeisk Pressure Equipment Directive 97/23/EC og / eller konkrete nasjonale forskrifter. Ved å holde minstekravene fastsatt av FDBR retningslinjer, oppnår Viessmann kjelene de lengste tillatte inspeksjonsintervaller

Med Vitomax 200-HS (M73B) høytrykks dampkjel, møter Viessmann kravene til effektiv dampproduksjon. Det tillatte driftstrykk strekker seg fra 6-30 bar. Dampproduksjon strekker seg 0,5 til 4 tonn damp per time.

Vitomax 200 HS brukes i produksjonsindustri, matvareindustri, gjødselproduksjon, byggevareindustri, papir, drikke, kjemisk og farmasøytisk industri, sykehus og raffinerier. Kjelen kan drives med lett fyringsolje (HEL), flytende gass eller -(bio) naturgass.

 
For mer informasjon: