• NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • FR
  Selected
 • CN
  Selected
 • NL
  Selected
 • NOR
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • RU
 • FR
 • CN
 • NL
Parat IEH
Høyspent Elektrodekjel
PARAT IEL
Elektrisk Lavspent Elementkjel
Utstyr
PARAT leverer utstyret du trenger til ditt fyrhus
Komplette Dampanlegg
PARAT Halvorsen AS leverer nøkkelferdige systemer
Mobile Varmeløsninger
Leveres med Gass, Olje eller Strøm
PARAT ISH Twin
Horisontal 2-fyrgang Røkrørskjel
PARAT Kvikk
Røkrørskjel
PARAT IMT
Trykkavgasser/Matevannstank, sylindrisk.
PARAT IMR
Matevannstank, rektangulær. Atmosfærisk trykk
PARAT IMS
Matevannstank, sylindrisk.
VITOPLEX 100-LS
Lavtrykk dampkjel Type SXD 0.26 - 2.2 t/t, inntil 1 bar
VITOPLEX 200
Lavtrykk varmtvannskjel Type SX2A 90-560kW, 4 bar, inntil 110°C
VITOPLEX 200 - 700-1950
Lavtrykk varmtvannskjel. Type SX2A 700-1950kW, 6 bar, inntil 110°C
VITOMAX 200-HS M73B
Høytrykk dampkjel 0.5 - 4.0t/t, 6-25 bar
VITOMAX 200-HS M75B
Høytrykk dampkjel 5.0 - 26.0 t/t, 6-25 bar
VITOMAX 200-LW M62A
Lavtrykk varmtvannskjel 2.3 - 6.0MW, 6-16 bar, inntil 120°C
VITOMAX 200-LW M64A
Olje-/gassfyrt lavtrykk varmtvannskjel 8.0 - 20.0MW, 6-16 bar, inntil 120°C
VITOMAX 300-LW M82A
Høytrykkskjel for varmtvann 2.1 - 6.0MW, 6-16 bar, inntil 120°C
VITOMAX 300-LW M84A
Høytrykkskjel for varmtvann 8.0 - 20.0MW, 6-16 bar, inntil 120°C
VITOMAX 200-HW M72A
Høytrykkskjel for varmtvann 2.3 - 6.0MW. 6/10/16 bar, inntil 150°C
VITOMAX 200-HW M74A
Høytrykkskjel for varmtvann 8.0 - 16.5MW, 6-16 bar, inntil 150°C
VITOMAX 200-HW M236
Høytrykkskjel for varmtvann 0.52 - 2.84MW, 6-25 bar
VITOMAX 200-HW M238
Høytrykkskjel for varmtvann 4.0 - 18.2MW, 6-25 bar