Mobile Varmeløsninger

Mobile Varmeløsninger

Leveres med Gass, Olje eller StrømMobile Varmeløsninger

Velg løsning som passer deres prosjekt:

Klosser 523


Norges største leverandør av mobile varmeanlegg.

PARAT Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi er at anleggene skal ha lang levetid, være enkle å drifte og være energieffektive.

Vi leverer derfor containerne isolert i alle vegger, gulv og tak. Innvendig er det galvaniserte stålplater på vegger og stålgulv. Vi har i mange år benyttet pumper som bruker lite strøm sammen med frekvensomformere. Nå ser vi at bransjen følger opp dette med krav.

Anleggene leveres med PLS slik at man kan fjernstyre varmesentralen. Dermed unngår man unødige kostnader til mobilisering av vaktpersonell.

For anlegg som skal flyttes rundt er det en stor fordel med standard-containere. Da unngår man kompliserte løft med løfteåk og bjelker under container. Våre standard containere løftes i 4 hjørner uten ekstrautstyr.

For anlegg som skal flyttes ofte og som har liten driftstid er olje/biodiesel et godt alternativ.

For anlegg som står over et år og som har høy driftstid er det hensiktsmessig å investere noe mer for å kunne bruke gass eller fornybare brensler.


Våre kunder benytter containerbaserte varmeanlegg i 2 hovedbruksområder:

  • Løsningen benyttes først og fremst som foreløpig varmekilde inntil fjernvarmerør og permanent fjernvarmesentral er på plass.
     
  • Enkelte kunder velger også containerløsning som permanent fyrhus istedet for å bygge eget fyrrom.

 


Service 300

Serviceteam
Vår service avdeling har 20 ansatte innen alle disipliner, og vi kan dermed tilby kunden hurtig og god assistanse gjennom hele driftsfasen.

Service avdelingen gjennomfører også komplett fyrhusmontasje inkludert rør og elektro entreprise, samt oppstart og innregulering av anlegget.


PLS 400

Styresystem
For styring av spisslaskjel og alle funksjoner i anlegget som pumper, 3-veis ventiler, energimålere, utetemperatur, ventilasjon, etc benyttes Siemens S7 PLS med windows farge touch panel. Dette kan fjernvises på PC, IPad og telefon.

 

 

Espen Nygaard

Sales and Project Engineer

Telefon: +47 99 48 55 28

E-post: eny@parat.no

Offshore Heating Solutions

Brochure
pdf
Meet us: All-Energy 15. - 16. May 2024 in Glasgow, Scotland
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter