• Language:
 • NO
  Selected
 • GB
  Selected
 • GER
  Selected
 • BRA
  Selected
 • PL
  Selected
 • RU
  Selected
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 • PL
no
I alle hjørner av verden er kjeler fra PARAT Halvorsen AS i daglig bruk – og vi er stolte av å ha levert varer preget av kvalitet og pålitelighet.
 • NO
 • GB
 • GER
 • BRA
 • PL
 

PARAT MCS

Kombinert Oljefyrt/Avgasskjel

 • Kompakt, to-i-ett løsning
 • Vertikal eller horisontal design
 • Enkelt vedlikehold
 • Røkrør type
 • Godkjent av DNV, LRS, BV, ABS, mfl
 • Kapasitet: 3,5 t/t avgass, 5 t/t oljefyrt

Kjelen er av vertikal design med røykrør gjennom kjelen og avdamping i øvre
delen. Kjelen er konstruert fra tegninger godkjent av alle
klassifikasjonsselskap og leveres med utstyr iht. klassekrav.

Kombinasjonen av både en oljefyrt og avgass del i samme kjel gir et enklere og
mer økonomisk system om bord. Et to-i-ett system er rimeligere å installere
enn to adskilte kjeler. Et kombisystem er enkelt når det gjelder service og
vedlikehold, som gir kostnadsbesparelser gjennom skipets levetid.
Kapasiteten til avgassdelen avhenger av avgassmengde og –temperatur.

Kjeleprinsippet er basert på et felles vann- og damprom og adskilte seksjoner
for oljefyring og avgass. Hvis flere motorer brukes, kan kjelen leveres med
flere adskilte avgass-seksjoner. Kjelen består av røykrør for både oljefyrt
og avgass seksjonene. Fra toppen av kjelen er det god atkomst til rørene,
som forenkler service og vedlikehold.

En av kjelens hovedegenskaper er dens automatmodus. Når denne modusen
aktiveres, blir avgass-seksjonen hovedvarmekilden. Hvis kapasiteten er for
liten og damptrykket faller, vil oljebrenneren automatisk sikre riktig trykk.

Styringssystemet er designet for ubemannet drift. Systemet er helautomatisk
og opererer med elektroniske kontrollere og elektriske/pneumatiske utløsere.
Panelet er montert på kjelsiden. All styring av kjelen opereres fra den lokale
”touch screen”. Kjelens PLS kan koples til hovedstyresystemet via
standard Ethernet/profibus/modbus kommunikasjon.

 
Mer informasjon:
Anita Bakken
Leder Salg og Prosjekt
sales@parat.no
+47 99 48 55 14