Parat MCS

PARAT MCS

Kombinert Olje-/Gassfyrt - Avgass - Elektrisk kjelParat MCS
 • Kompakt, tre-i-ett løsning
 • Nå med opp til 600 kW elektriske elementer
 • Bruk landstrøm til dampproduksjon
 • Redusert utslipp i havn
 • Elektrisk backup under drift
 • Vertikal eller horisontal konstruksjon
 • Enkelt vedlikehold
 • Røkrørtype
 • Godkjent: DNV, LRS, BV, ABS, RMRS osv.
 • Kapasitet 3,5 t/t eksosgass, 7,5 t/t drivstoffdrevet, 0,9 t/t elektrisk
 • Kan brenne fiskeolje
 • Tilgjengelig med olje, gass eller kombibrenner og 400V / 440V / 690V tilkobling

NYHET!  PARAT Halvorsen AS har nå lagt til opp til 600kW elektriske elementer til vår populære kombikjel. Dette vil gi fartøyet muligheten til å drifte kjelen for dampproduksjon fra landstrøm, noe som reduserer utslipp og kobler ut fossil brenner i havnen. Kan også brukes som reserveløsning under drift, hjelpe til med å holde strømgeneratorer på optimal belastning og redusere drivstofforbruk. Den elektriske tilkoblingen kan leveres for 400V, 440V og 690V for å passe til strømfordelingssystemet i fartøyet.

Kjelen har vertikal utforming med røkrør gjennom kjelen og dampfordunsting i den øvre delen. Kombinasjonen av en drivstoffdrevet del, en elektrisk del og en eksosgassdel i samme kjel gir et enklere og mer økonomisk dampsystem om bord. Et tre-i-ett-system er billigere å installere enn separate kjeler, og gir fleksibel dampproduksjon. Et kombinert system er enkelt å utføre service og vedlikehold på, og du sparer derfor kostnader i hele skipets levetid. Kapasiteten til avgassdelen avhenger av avgassmengde og temperatur.

Kjelprinsippet er basert på et felles vann- og damprom og separate deler for drift med drivstoff, strøm og avgass. Hvis det brukes flere motorer, kan kjelen leveres med flere adskilte avsgass-seksjoner. Kjelen Kjelen består av røkrør for både oljefyrt og avgass seksjonene. Fra toppen av kjelen er det god tilgang til rørene, og dette forenkler service og vedlikehold.

En av kjelens hovedegenskaper er dens automatfunksjon. Når denne modusen er aktivert, blir avgassdelen hovedkilden til oppvarming. Hvis kapasiteten er for liten og damptrykket faller, sørger brenneren for riktig trykk eller ved å bruke strømdelen for å optimalisere lasten på generator.

Det vil også være en landstrømmodus når det brukes elektrisitet for dampproduksjon når du ligger til havn. Kontrollsystemet er konstruert for å muliggjøre et ubemannet maskinrom. Systemet er helautomatisk og går med elektroniske controllere og elektriske/pneumatiske aktuatorer. Panelet er montert på siden av kjelen. Kjelkontrollpanelet betjenes fra den lokale berøringsskjermen. Kjelens PLS kan kobles til hovedkonstrollsystemet med standard Ethernet-/Profibus-/Modbus-kommunikasjon.

Illustrasjonen viser MCS kjelen med elektriske elementer, men vil selvsagt også kunne leveres som standard Kombinert Olje-/Gassfyrt - Avgass kjel.

Hovedbildet viser vår MCS kombikjel med elektriske elementer, men kan også leveres som standard Kombinert Olje-/Gassfyrt - Avgass kjel. 

Nedenfor er bilde av vår standard Kombikjel:The Regular MCS Combined Boiler with Exhaust Gas and Fuel-Fired


ECS Oppgradering for Ekisterende Kjeler
Fartøy med kombikjel eller annen kjel installert, kan oppgradere systemet med vår PARAT ECS Elektriske Sirkulasjonskjel for å få samme elektriske funksjoner. Vi tar oss av oppgradering, installasjon og optimering av det eldre kjelsystemet.

 

Mer informasjon

Anita Johannessen

Head of Sales and Project dept.

Telefon: +47 99 48 55 14

E-post: aba@parat.no

PARAT MCS

Download datasheet
pdf
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter