PARAT MSH

PARAT MSH

Horisontal røkrørskjelPARAT MSH
  • Horisontalt design
  • Stabilt trykk
  • Ferdig montert, leveres som en komplett enhet
  • Lett å vedlikeholde
  • Kapasitet opp til 20 td/t
  • Godkjent av DNV, LRS, BV, ABS, RMRS m.fl.
  • Tilgjengelig med olje-, gass- eller kombinert olje/gass brenner

Kjelen har horisontalt design med røkrør som går gjennom kjelen og med fordamping i den øvre seksjonen. Kjelen er konstruert fra tegninger som er godkjente av samtlige klassifikasjonsselskaper og leveres med utstyr som overholder klassekrav.

Brenneren er lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. Brennkammer er dimensjonert for å brenne dieselolje og tungolje. Kjelen leveres som en komplett enhet, isolert og ferdig montert med alle ventiler og instrumenter, brenner og kontrollpanel. Styringssystemet er designet for et ubemannet maskinrom. Systemet er helautomatisk, og styres med elektroniske og elektriske/pneumatiske utløsere. Panelet er montert på siden av kjelen, og alle operasjoner blir utført fra kjelens lokale berøringsskjerm. Kjelens PLS kan kobles til hovedkontrollrommet med standard ethernet-/profibus-/modbus-kommunikasjon.

Isolasjonsmaterialet som er brukt er Rockwool med overliggende galvaniserte plater. Vedlikehold og inspeksjon utføres via lett tilgjengelige luker som er montert på kjelen.

Kjelen er ferdig montert, og leveres som en komplett enhet.

Anita Johannessen

Head of Sales and Project dept.

Telefon: +47 99 48 55 14

E-post: aba@parat.no

PARAT MSH

Download datasheet
pdf

Marine Boilers

Download datasheet
pdf
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter